Czytam i opisuję, co dusza dyktuje...
Nagroda literacka przyznawana w dziedzinie twórczości prozatorskiej tłumaczonej na język polski, ufundowana przez miasto Wrocław. Przyznawana jest corocznie i przeznaczona dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej, którzy w swoich pracach podejmują tematy najistotniejsze dla współczesności i pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur

2005 – Jurij Andruchowycz - Dwanaście kręgów
2006 – Martin Pollack - Śmierć w bunkrze - opowieść o moim ojcu
2007 – Peter Esterhazy - Harmonia cælestis
2008 – Josef Skvorecky - Przypadki inżyniera ludzkich dusz
2009 – György Spiró - Mesjasze
2010 - Swietłana Aleksijewicz - Wojna nie ma w sobie nic z kobiety
2011 – Miljenko Jergović - Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki
2012 – Oksana Zabużko - Muzeum porzuconych sekretów
2013 – Pavol Rankov - Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej)
Blogi